Online Blšák - zahrajme sa na biznis

12.2.2021 o 17.00

Špeciálna akcia pre montessori akadémiu

Uzávierka prihlášok 11.2.2021 do 17.00 alebo do naplnenia kapacity

Odkaz pre deti

  • Chceš sa zabaviť so svojimi spolužiakmi mimo školy?
  • Máš doma nepotrebné hračky, hry, knižky, cédéčka, rozprávkové filmy apod., ktoré už nepotrebuješ, no možno by ešte potešili iné deti?
  • Chceš sa naučiť predávať?
  • Chceš sa naučiť pracovať s peniazmi?
  • A chceš sa naučiť ich aj zarobiť?
  • Potom toto je tá pravá príležitosť pre Teba!

MAXIMÁLNA KAPACITA JE 10 DETÍ. Ak splníš pravidlá uvedené nižšie, je tu šanca, že Ťa vyberieme. 

Pravidlá pre všetkých

1. Na blšák prídeš minimálne s 3 a maximálne s 5 vecami:
Jednu, dve alebo max. tri z nich ponúkneš na predaj
Jednu ponúkneš na výmenu
Jednu ponúkneš ako darček

2. Maximálna hodnota veci na predaj je 5 euro, ale môžeš ju predať aj za menej alebo vydražiť ju za viac. (vydražiť znamená, že ponúkne vec za svoju cenu a ak budú o ňu mať záujem viacerí, tak Ti niekto môže ponúknuť viac a získa ju ten, kto ponúkne najviac.)

3. O každom predmete si pripravíš 1 -2 vety o tom, prečo je tak úžasná, že ju ponúkaš, pre koho je vhodná a akú má podľa Teba hodnotu (platí pre pre všetky tri veci).

4. Ak o výmenu alebo o darovanú vec prejaví zájem viac ľudí, máš právo sa rozhodnúť, koho si vyberieš.

5. Budeš sa snažiť o to, aby sme sa spolu dobre zabavili a aby nám spolu bolo fajn. Žiadny hnev a zlosť, nadávky, urážky apod. nebudú tolerované a budú dôvodom na vylúčenie bez možnosti sa prihlásiť opäť.

6. Nakupovať môžu aj rodičia, starí rodičia, učitelia alebo súrodenci, ponúkať však môťeš len Ty.

7. Počítaj s tým, že sa môže stať, že nič nepredáš. Netreba preto smútiť, skôr to zober ako možnosť na zlepšenie do budúcna - ponúknuť lepšiu vec alebo ju lepšie odprezentovať. Pamätaj, že toto podujatie je hra a príležitosť sa naučiť niečo nové.

8. Tvoj rodič bude na blšáku prítomný a bude dávať pozor, aby si sa správal/-la slušne, nepodvádzala, nevyvádzal/-la.

9. Máš 6, 7, 8, 9 alebo 10 rokov.

10. Si žiakom Montessorri Akadémie.

Odkaz pre rodičov

TOTO JE PILOTNÝ PROJEKT.

Ak bude úspešný, urobíme z neho možno aj pravidelnú akciu. 
Podujatie je vhodné, pre deti vo veku 6 až 10 rokov, ktorým sa táto myšlienka zapáči a ktoré súhlasia s pravidlami podujatia.

CIEĽ PODUJATIA:
Osobnostný rozvoj detí v oblasti podnikania, obchodu, komunikácie a vedomého tvorenia medziľudských vzťahov s rovesníkmi, spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi.

ÚČELY PODUJATIA:
1. úcta detí k hodnotám, k svojim veciam i k veciam a majetku iných ľudí
2. rozvoj schopnosti slušne komunikovať a vyjednávať, uzatvárať dohody
3. rozvoj finančnej gramotnosti
4. ekologický rozmer - recyklácia použitých vecí
5. budovanie správneho vzťahu k hmotným veciam - schopnosť sa veci vzdať, uvedomiť si jej hodnotu a prínos a ochota prijať zánovnú vec
6. rozvoj schopnosti pripraviť sa na dôležité podujatie a dodržiavať prijaté pravidlá
7. rozvoj schopnosti nadväzovať nové kamarátstva

MAXIMÁLNA KAPACITA JE 10 DETÍ, ktoré môžu aktívne svoje veci ponúkať. Niektoré deti sú ostýchavé alebo si nie sú isté, či sa im bude páčiť. Aj na to sme mysleli, môž prísť ako pozorovatelia, pokiaľ nebudú vyrušovať. Počet pozorovateľov je neobmedzený 😉
Pri veľkom záujme budú deti vybrané. Vyhradzujeme si právo vybrať alebo nevybrať deti podľa vlastného úsudku.

P.S. Prosba - milí rodičia, ak chceme mať z detí sebavedomé a šťastné deti, je potrebné ich podporiť. Ak chceme mať z nich víťazov, musíme ich nechať občas vyhrávať. Preto ak budete vidieť, že sa niekomu nedarí niečo predať, pomôžte mu, kúpte si 😉 Za ten dobrý pocit to určite bude stáť.

REGISTRÁCIA

Dieťa chce prísť na blšák*